เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี บริเวณ จุดบริการประชาชน อบต.จอมหมอกแก้ว

13 เมษายน 64 / อ่าน : 78

          เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงราย รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการปฎิบัติงานชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย-ปลอดโควิด 19 ปี 2564 แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ  จุดบริการประชาชน อบต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101