เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ รพ.สต.เชียงแหว

21 พฤษภาคม 64 / อ่าน : 309

         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเมาไม่ขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาขิก ออกรณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกแผ่นพลับพร้อมสติกเกอร์เมาไม่ขับให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เชียงแหว ในการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องเมาแล้วขับ สำหรับประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาสุขภาพ เพื่อให้ตระหนักถึงผลจากการดื่มแล้วขับ ป้องกันลดอุบัติเหตุในชุมชน ที่ รพ.สต. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101