เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดยโสธร ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ยโสธร ขอให้สนับสนุนนโยบายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากเมาแล้วขับ

23 มิถุนายน 64 / อ่าน : 223

            เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดยโสธร ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ยโสธร ขอให้สนับสนุนนโยบายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากเมาแล้วขับ  เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (23 มิ.ย.64)  นางสาวชุติมา  ศรีทราไชย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดยโสธร  นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้ายื่นหนังสือขอให้สนับสนุนนโยบายลดความสุญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการเมาแล้วขับต่อนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ที่หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ติดราชการจึงมอบหมายให้ นางแสงเสน่ห์   เกษกระทุ่ม  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เป็นผู้แทนรับข้อเสนอ จากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวชุติมา  ศรีทราไชย  เปิดเผยว่าเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เป็นเหตุให้คนไทยเสียชีวิตปีละไม่ต่ำกว่า 20,000.-คน และบาดเจ็บกว่า 1 ล้านคน โดยส่วนหนึ่งเป็นผู้พิการ ซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตเช่นปกติ โดยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุของการเมาแล้วขับ การยื่นข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในวันนี้จึงขอให้จังหวัดได้ให้การสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการเมาแล้วขับ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร  โดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายเพื่อดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย อย่างเข้มข้น อีกทั้งเพื่อสร้างกระแสการตื่นตระหนัก ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดทั้งจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บและผู้พิการที่เป็นเหยื่อเมาแล้วขับอีกด้วย  ส่วนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่นการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ตั้งด่านชุมชนในระดับตำบล อำเภอ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติตาม 10 มาตรการหลัก เช่น ขับรถเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณ ไฟจราจร ขับรถมีใบอนุญาตขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่แซงในที่คับขัน เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภัยและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ มาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564 มีจำนวน 109 ราย  อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากสุดได้แก่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 33 ราย/ เลิงนกทา 25 ราย/ กุดชุม คำเขื่อนแก้วและป่าติ้ว อำเภอละ 11 ราย/มหาชนะชัย 7 ราย ทรายมูลและไทยเจริญ อำเภอละ 4 ราย และอำเภอค้อวัง จำนวน 3 รายความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101