เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

17 มิถุนายน 64 / อ่าน : 85

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุรเดช ยาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101