เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยภูมิ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

17 มิถุนายน 64 / อ่าน : 72

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นาง พวงเพ็ญ สีมุม ผู้ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดชัยภูมิ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101