เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุรินทร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

21 มิถุนายน 64 / อ่าน : 71

           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คุณสุนันทา สุภาลักษณ์ ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุรินทร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101