เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

21 มิถุนายน 64 / อ่าน : 82

           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คุณธัญวรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อไปยื่นหนังสื่อต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง เพื่อกระตุ้นให้เกิดนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน และเป็นการอำนวยความยุติธรรมเบี้องต้นให้เหยื่อผู้สูญเสียบนท้องถนน


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101