เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนพระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

23 พฤษภาคม 64 / อ่าน : 109

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ ประชาชน บริเวณ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เวลา 15.00 - 17.30 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101