เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ จุดบริการประชาชนสามแยกไฟแดงบ้านปฎิรูป

3 มกราคม 65 / อ่าน : 371

          วันที่ 3 มกราคม 2565 ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครพนม นำสมาชิกรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย เคารพกฎจราจร ปลอดโควิด ปลอดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปี 65 เพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเมาแล้วขับ และในภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ควรประมาท หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมนุมชนที่มีผู้คนสัญจรไปมามาก และพูดคุยให้ระมัดระวังและสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยเม่ออกไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19   จุดที่ 1.รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริเวณด่านตรวจและจุดบริการประชาชน สามแยกไฟแดงบ้านปฎิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101