มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดอบรมโครงการสานพลังเพื่อเด็กไทยปลอดอุบัติเหตุทางถนน - ปลอดโควิด 19 ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์

5 กุมภาพันธ์ 65 / อ่าน : 1,004

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดอบรมโครงการสานพลังเพื่อเด็กไทยปลอดอุบัติเหตุทางถนน - ปลอดโควิด 19 ณ ห้องเจ้าพระยาเทอเรซ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝั่งบางพลัด กรุงเทพฯ โดยคุณสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการและกรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ เป็นประธาน พิธีเปิดประชุมโครงการสานพลังเพื่อเด็กไทยปลอดอุบัติเหตุทางถนน - ปลอดโควิด 19 บรรยายพิเศษ โควิด 19 - อุบัติเหตุบนท้องถนน ความสูญเสียที่คนไทยต้องเผชิญ โดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค บรรยายพิเศษ อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ภัยคุกคามเยาวชนไทย โดย คุณธาริณี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน บรรยายพิเศษ กฎหมายจราจร อดีต ปัจจุบัน อนาคต โดย อาจารย์ปรเมศร์ อินทรชุมนุม ต่อจากนั้น บรรยายพิเศษ ของขวัญจากพ่อ ส่งลูกไปตาย โดยคุณไอ คงสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายรรรงค์ลดอุบัติเหตุจังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 บรรยายพิเศษ CPR เรื่องที่คนไทยต้องรู้ โดยทีมงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สถานะประเทศไทยด้านความปลอดภัยทางถนนในสายตาองค์การอนามัยโลก โดยว่าที่ร้อยตรีธนาศักดิ์ วิวัฒน์นิรันดร  หลังจากนั้น มีพิธีปิดโครงการสานพลังเพื่อเด็กไทยปลอดอุบัติเหตุทางถนน - ปลอดโควิด 19 และรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น ผู้นำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101