เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

8 เมษายน 65 / อ่าน : 100

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101