เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ชุมชนแม่ท้องก้อน

27 ตุลาคม 65 / อ่าน : 571

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนแม่ท้องก้อน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101