แถลงการณ์เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

14 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 1,006


แถลงการณ์เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

ตามที่ปรากฎข้อความของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการ

 

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ทำงานกับคนพิการมายาวนาน ขอเรียนให้ทราบว่าเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าใจถึงเจตนาดีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มุ่งมั่นจะสนับสนุนคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสเทียบเท่าคนปกติในสังคม ไม่เป็นภาระกับครอบครัวและของสังคม

 

ดังนั้น เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสส.ทุกคน คงไม่มีใครมีอคติกับคนพิการจากที่เคยได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมา พร้อมกันนี้ขอสื่อสารไปยังสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ และสมาชิกสมาคมคนพิการทั่วประเทศ ขอให้ใช้วิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ วิจารณ์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ด้วยใจเป็นธรรม และขอส่งกำลังใจให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สสส.ทุก ๆ คนทำงานเพื่อคนพิการต่อไป

 

 

นายภัทรพันธุ์ กฤษณา

ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

อุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101