นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกิจกรรม วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ปี 2566 ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57

23 มกราคม 66 / อ่าน : 1,099

           นายกฤษณ์ คงเมือง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกิจกรรม วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ปี 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรำลึกถึงการจากไปของหมอกระต่าย ที่เกิดอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายในกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นถึงการไม่รักษากฎระเบียบการจราจร ต้องสูญเสียบุคลากรที่สำคัญไป โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.การส่องแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่าย 2.การพาเด็กนักเรียน และผู้พิการข้ามทางม้าลาย 3.การตีเส้นทางม้าลาย ร่วมกับแขวงทางหลาวงที่ 1 เพชรบูรณ์ 4.การทาสี ขาว แดง ในพื้นที่ห้ามจอดบนทางเท้า 5.การมอบธงรณรงค์การขัามทางม้าลาย โดยได้เน้นย้ำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนในการที่จะรักษากฎวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับบุคคลใดหรือครอบครัวใดก็ตามและหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดซึ่ง ในส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จากนี้จะเข้มงวดในการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรมีการบังคับใช้กฎหมายและจับกุมอย่างเคร่งครัดทุกกรณี ทั้งนี้ มีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล ปภ.เพชรบูรณ์ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิเหยื่อเมาไม่ขับ มูลนิธิกู้ภัยร่มโพธิ์เพชรบูรณ์ นักเรียน ครู โรงเรียน จาก 3 โรงเรียน จิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101