เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย บริเวณ จุดตรวจและบริการประชาชน ป้อมนาพรุ

31 ธันวาคม 65 / อ่าน : 88

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์เมาไม่ขับ 7 วันอันตราย โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ จุดตรวจและบริการประชาชน ป้อมนาพรุ ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101