เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย บริเวณ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุลผล)เขตตลิ่งชัน

15 มีนาคม 66 / อ่าน : 385

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ลงสำรวจ การสวมใส่หมวกกันน็อค ในเด็กปฐมวัย จำนวนนักเรียนที่สำรวจ 44 คน จำนวนที่ใส่หมวก 7 คน จำนวนที่ไม่ใส่หมวก 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 เปอร์เซ็นต์ ของผู้สวมหมวกกันน็อค และคิดเป็นร้อยละ 83.3 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ไม่สวมใส่หมวกกันน็อค บริเวณ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุลผล)เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.30-17.00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101