เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัดเคหะ คลอง 6

25 ตุลาคม 66 / อ่าน : 539

              เมื่อวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ.2566. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ  ตลาดนัดเคหะ คลอง 6 ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101