เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดศาลาน้ำร้อน และตลาดบางปะกอก

22 ตุลาคม 66 / อ่าน : 283

           เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2566. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร  รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  บริเวณ ตลาดศาลาน้ำร้อน และตลาดบางปะกอก เวลา 08.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101