เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมรำลึกการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( หมอกระต่าย )

21 มกราคม 67 / อ่าน : 555

           ความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง ปัจจัยสำคัญเกิดจากพฤติกรรมของคนไทยซึ่งขาดระเบียบวินัย ขาดพื้นฐานการปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ขณะเดียวกันระบบอุปถัมภ์ การคอรัปชั่น ก่อให้เกิดอภิสิทธิ์ชนขึ้นในสังคม ส่งผลให้ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนปีละ 19,000 คน บาดเจ็บ 1 ล้านคน ทั้งนี้ไม่รวมผู้พิการทุพพลภาพกว่า 6 หมื่นคน ซึ่งภัยเงียบที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ถนนที่ถูกปล่อยปละละเลยจากผู้ขับขี่รถและผู้บังคับใช้กฎหมายมานาน คือการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ดังจะเห็นปรากฎข่าวมีผู้ถูกรถชนขณะเดินข้ามทางม้าลาย การเร่งความเร็วขณะรถใกล้ถึงทางม้าลาย การบีบแตรไล่คนข้ามทางม้าลาย การบีบแตรไล่รถที่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย พฤติกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเป็นอย่างมาก และเป็นการเพาะบ่มนิสัยที่ไม่ดีของผู้ขับขี่รถในประเทศไทย จนถูกนานาอารยประเทศมองว่าประเทศไทยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน ไร้วัฒนธรรมความปลอดภัย จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.09 น. เกิดเหตุการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศต้องเศร้าเสียใจ เมื่อแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( หมอกระต่าย ) จักษุแพทย์ผู้มีอนาคตไกล ได้ถูกสิบตำรวจตรีนรวิชญ์ บัวดก ตำรวจควบคุมฝูงชน ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนคุณหมอกระต่ายขณะข้ามทางม้าลายเหตุเกิดบริเวณทางม้าลายหน้าสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งข่าวการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล ( หมอกระต่าย ) ได้ก่อให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวในการเรียกร้องสิทธิ์ความปลอดภัยในการข้ามทางม้าลายขึ้นทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรสาธาณประโยชน์ที่ทำงานสนับสนุนการรณรงค์และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนได้ร่วมกับครอบครัวสุภัตวัตรจริยากุล (ครอบครัวหมอกระต่าย) ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้าร่วมรำลึก วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 บริเวณ ทางม้าลาย ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัตวัตรจริยากุล (คุณหมอกระต่าย) ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ทั้งนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับขอเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเทศ แสดงสัญลักษณ์ด้วยการยกมือขวาหรือเปิดไฟฉายที่โทรศัพท์มือถือชูขึ้นทุกครั้งเพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นว่าจะข้ามทางม้าลายเพื่อร่วมกันรณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใข้ถนนประจำปี 2567


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101