เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี 2567 ณ บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์

21 มกราคม 67 / อ่าน : 492

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต , แขวงทางหลวงภูเก็ต , ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต , อปพร. , มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต , ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต , สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.ภูเก็ต) , นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จัดโครงการสร้างความปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ประจำปี 2567 ณ บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101