เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านจุดรวจหน้านิคมขนมจีน

2 มกราคม 67 / อ่าน : 139

           เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด่านจุดตรวจหน้านิคมขนมจีน ต.คลองนครเนื่องเขต ถนนสาย 304


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101