เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ด่านจุดตรวจตวามมั่นคง ต.นาโยง อ.นาโยง

2 มกราคม 67 / อ่าน : 123

              เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดตรัง รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ ด่านจุดตรวจตวามมั่นคง ต.นาโยง อ.นาโยง ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101