เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดระยอง รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อบต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา

3 มกราคม 67 / อ่าน : 105

            เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดระยอง ร่วมกับ นายก.อบต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา รณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณ หน่วยบริการประชาชน อบต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101