เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1 เมษายน 67 / อ่าน : 76

             เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จ.จันทบุรี ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ) จันทบุรี เพื่อขอให้กำหนดนโยบายบ้งคับใช้กฏหมายกับร้านค้า สถานบันเทิง กลุ่มบุคคล ที่ขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จนเป็นเหตุให้เด็กเยาวชนเกิดอุบัติเหตุหรือเสียจากเมาแล้วขับชีวิต ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101