เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

19 เมษายน 67 / อ่าน : 156

             เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 น.ส.ฉลวย  พรมอุตร พร้อมกับสมาชิกเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายของสงกรานต์ ผ่านหัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดอำนาจเจริญ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101