เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 เมษายน 67 / อ่าน : 83

            เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 นางสาว ญาติมา ทะวาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ายื่นหนังสือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ดูแลประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน2567 ที่ผ่านมา โดยมี เลขาธิการ หน้าห้อง รับหนังสือแทน เนื่องจากท่านผู้ว่า ติดราชการ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101