เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.น่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ Makro และ Big C น่าน

11 เมษายน 67 / อ่าน : 71

             เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.น่าน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ Makro และ Big C น่าน ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101