เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการยื่นหนังสือขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด

19 เมษายน 67 / อ่าน : 67

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการยื่นหนังสือขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดภูเก็ต ที่บูรณาการความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางและลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101