เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดยโสธร ร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

11 เมษายน 67 / อ่าน : 68

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567  สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดยโสธร ร่วม พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดยโสธร ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ  กิจกรรมชบวนรณรงค์ “จังหวัดยโสธร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ณ ลานเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101