เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สี่แยก ตำบล โคกก่อ อำเภอเมือง

13 เมษายน 67 / อ่าน : 48

            เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เมาไม่ขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ กำนัน อปพร. ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณ สี่แยก ตำบล โคกก่อ อำเภอเมือง ตั้งแต่เวลา 19.00 - 20.00 น ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101