สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
29 ต.ค. 64 46  2,202 
28 ต.ค. 64 31  2,219 
27 ต.ค. 64 46  2,545 
26 ต.ค. 64 39  1,829 
25 ต.ค. 64 44  2,432 
24 ต.ค. 64 15  1,954 
23 ต.ค. 64 16  1,809 
22 ต.ค. 64 15  1,875 
21 ต.ค. 64 28  2,136 
20 ต.ค. 64 38  2,065 
19 ต.ค. 64 42  1,978 
18 ต.ค. 64 45  2,158 
17 ต.ค. 64 15  1,538 
16 ต.ค. 64 1,736 
15 ต.ค. 64 34  1,952 
14 ต.ค. 64 48  2,169 
13 ต.ค. 64 16  1,677 
12 ต.ค. 64 56  2,146 
11 ต.ค. 64 42  2,440 
10 ต.ค. 64 16  1,892 
9 ต.ค. 64 15  1,826 
8 ต.ค. 64 39  2,075 
7 ต.ค. 64 47  2,110 
6 ต.ค. 64 48  2,152 
5 ต.ค. 64 47  2,326 
4 ต.ค. 64 66  2,639 
3 ต.ค. 64 19  1,971 
2 ต.ค. 64 17  2,038 
1 ต.ค. 64 33  2,338 
30 ก.ย. 64 42  2,148 

หน้า 2 จาก 12, แสดง 30, จำนวน 332 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101