สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
24 ต.ค. 65 18  2,313 
23 ต.ค. 65 23  2,495 
22 ต.ค. 65 31  2,353 
21 ต.ค. 65 49  2,515 
20 ต.ค. 65 41  2,559 
19 ต.ค. 65 46  2,550 
18 ต.ค. 65 47  2,512 
17 ต.ค. 65 45  2,951 
16 ต.ค. 65 30  2,115 
15 ต.ค. 65 30  2,217 
14 ต.ค. 65 25  2,274 
13 ต.ค. 65 36  2,209 
12 ต.ค. 65 39  2,423 
11 ต.ค. 65 40  2,598 
10 ต.ค. 65 52  2,948 
9 ต.ค. 65 18  2,209 
8 ต.ค. 65 28  2,297 
7 ต.ค. 65 38  2,666 
6 ต.ค. 65 38  2,597 
5 ต.ค. 65 40  2,662 
4 ต.ค. 65 36  2,513 
3 ต.ค. 65 55  2,820 
2 ต.ค. 65 20  2,423 
1 ต.ค. 65 24  2,427 
30 ก.ย. 65 34  2,630 
29 ก.ย. 65 42  2,376 
28 ก.ย. 65 41  2,455 
27 ก.ย. 65 49  2,551 
26 ก.ย. 65 48  2,839 
25 ก.ย. 65 16  2,356 

หน้า 2 จาก 11, แสดง 30, จำนวน 327 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101