สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศปี

วันที่ ตาย บาดเจ็บ
27 ส.ค. 65 24  2,304 
26 ส.ค. 65 42  2,501 
25 ส.ค. 65 36  2,711 
24 ส.ค. 65 31  2,601 
23 ส.ค. 65 35  2,586 
22 ส.ค. 65 56  2,940 
21 ส.ค. 65 25  2,336 
20 ส.ค. 65 30  2,218 
19 ส.ค. 65 35  2,759 
18 ส.ค. 65 45  2,774 
17 ส.ค. 65 50  2,642 
16 ส.ค. 65 51  2,523 
15 ส.ค. 65 49  2,888 
14 ส.ค. 65 18  2,337 
13 ส.ค. 65 20  2,144 
12 ส.ค. 65 17  2,266 
11 ส.ค. 65 43  2,566 
10 ส.ค. 65 44  2,892 
9 ส.ค. 65 39  2,516 
8 ส.ค. 65 49  2,989 
7 ส.ค. 65 25  2,130 
6 ส.ค. 65 24  2,289 
5 ส.ค. 65 36  2,738 
4 ส.ค. 65 35  2,660 
3 ส.ค. 65 52  2,614 
2 ส.ค. 65 39  2,603 
1 ส.ค. 65 52  3,038 
31 ก.ค. 65 36  2,403 
30 ก.ค. 65 32  2,305 
29 ก.ค. 65 27  2,283 

หน้า 2 จาก 9, แสดง 30, จำนวน 269 รายการ

ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101