การจัดกิจกรรมวันเหยื่อโลก

15 มีนาคม 56 / อ่าน : 4,889

ประกาศแผนงานลดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2555-2556

 

 

เรื่อง     การจัดกิจกรรมวันเหยื่อโลก

          ด้วยมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินแผนงานลดอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2555-2556 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามสัญญาเลขที่ 5500-0164 รหัสโครงการ 55-00640 ทั้งนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านกฎหมาย โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างกระแสให้เรื่องเมาไม่ขับเป็นที่น่าสนใจ และยอมรับของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่พฤติกรรมการเมาแล้วขับจะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม และนำไปสู่การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          โดยประกาศฉบับนี้ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเสนอราคาการจัดกิจกรรมวันเหยื่อโลกรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ดังมีรายการที่ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  1. ค่าจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมวันเหยื่อโลก วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2555 ราคา 79,000 บาท

 

          ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอการจัดทำได้ที่มูลนิธิเมาไม่ขับ 28/12 ซ.สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-254-5959, โทรสาร 02-254-0044 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ddd.or.th หมดเขตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

 

( สุรสิทธิ์ ศิลปงาม )

ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101