เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ สามแยกรถไฟ เมืองราชบุรี

1 มกราคม 65 / อ่าน : 40

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดราชบุรี รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ สามแยกรถไฟ เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง 1 มกราคม พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดัง



QR Code DDD Line
ddd025750101