เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ถนนพระรามที่4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

2 มกราคม 65 / อ่าน : 33

         สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ปีใหม่ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุทางถนน เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ถนนพระรามที่4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565  ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101