มูลนิธิเมาไม่ขับจัดประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรหลานเหยื่อเมาแล้วขับ

20 สิงหาคม 66 / อ่าน : 500

           มูลนิธิเมาไม่ขับจัดประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรหลานเหยื่อเมาแล้วขับ ประจำปี 2566 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ฝังบำงพลัด กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. เปิดประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน โดยนายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ เมื่อ 09.30 น. บรรยายพิเศษแผนแม่บทลดอุบัติเหตุทางถนน 2565-2570 ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร โดยคุณวิทยา จันทร์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จากนั้น ต่อด้วย การบรรยายพิเศษการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงทางถนน โดยอาจารย์พิริยะ ทองสอน ประธานมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน และ พิธีมอบทุนการศึกษาเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ประจำปีการศึกษา 2566 สนับสนุนโดย บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลังพักรับประทานอาหารกลางวัน บรรยายพิเศษคอรัปชั่นขวากหนามใหญ่ ลดปัจจัยความสูญเสียทางถนนจริงหรือ? โดยดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ต่อด้วยการ บรรยายพิเศษป้ันนักร้องไปหยุดอุบัติเหตุทางถนน โดยอาจารย์วิชาญ อภิลักษณ์สันติ สื่อมวลชนอาวุโส ว่าที่ร้อยตรีธนาศักดิ์ วิวัฒน์นิรนัดร อดีตหัวหน้าหน่วยปราบปรามกรมสรรพสามิตร และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เริ่มการบรรยายพิเศษ ภาพเล่าเรื่อง โดยคุณรุ่งโรจน์ยงฤทธิ์ หัวหน้าช่างภาพสำนักข่าว EPA (European pressphoto agency) ประจำประเทศไทย สำนักข่าวที่แพร่ภาพข่าวแห่งยุโรป ของเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จากนั้น ต่อด้วย การบรรยายพิเศษ ภาพเล่าเรื่องโดย นายสุพจน์ ศิลปงาม (joe) ตำแหน่ง senior ทีมช่างภาพข่าวส่วนกลาง นสพ.ไทยรัฐ และนายรุ่งโรจน์ ยงฤทธิ์ หัวหน้าช่างภาพส านักข่าว EPA (European pressphoto agency) ประจำประเทศไทย สำนักข่าวที่แพร่ภาพข่าวแห่งยุโรป ของเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101