เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

22 สิงหาคม 66 / อ่าน : 375

           เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม พ.ศ.2566  นายสมนึก วุฒิเฟย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนตำบลสันกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย งานนิติกร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ที่ผ่านมา


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101