ข่าวเหยื่อเมาแล้วขับเสนอ 3 มาตรการรับนโยบายเปิดผับตี 4เมาชนคนตายคุกสถานเดียว

10 พฤศจิกายน 66 / อ่าน : 738


เหยื่อเมาแล้วขับเสนอ 3 มาตรการ 

รองรับนโยบายเปิดผับตี 4 

เมาชนคนตายคุกสถานเดียว 

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน ซอยวัดภคินีนาถ กรุงเทพฯ

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับซึ่งประกอบด้วยคนพิการที่เดินทางมาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันแถลงการณ์ถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการเปิดสถานบันเทิงถึงเวลาตี 4

นายกิตชัย กิตติคุณ ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เปิดเผยว่า

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ซึ่งประกอบด้วยคนพิการที่เป็นเหยื่อจากการเมาแล้วขับทั่วประเทศได้ประชุมกันและมีมติให้ออกแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยนโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับ ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากในช่วงโควิดแพร่ระบาด ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2563 และ 2564 ลดลง แต่พอในปีพ.ศ.2565 การแพร่ระบาดของโควิดเบาบางลง ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นถึง 17,379 คน บาดเจ็บ 925,506 คน ที่สำคัญสถิติจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม2566พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 443 ราย บาดเจ็บ 16,888 ราย และกว่าร้อยละ 30 ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีขอให้มีมาตรการเกี่ยวกับนโยบายการเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา04.00น.เพราะรายได้จากนักท่องเที่ยวที่คิดว่าจะได้รับจะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่ประเทศชาติจะได้รับ

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจึงขอแถลงการณ์เรียกร้องไปยังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ดังนี้

1. ขอให้มีกฎหมายกำหนดให้มีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และกำหนด

ความผิดของเจ้าหน้าที่กรณีละเลยการปฏิบัติไม่ตรวจแอลกอฮอล์

2. ขอให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษผู้ที่เมาแล้วขับชนคนตายให้มีโทษจำคุกจาก 3-10 ปี เป็น 12-15

ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการรอลงอาญา

3. ขอให้พิจารณากฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยให้ผู้

มาใช้บริการเมาแล้วขับไปชนคนจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงของพวกเรา ซึ่งเป็นคนพิการอันมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ จะได้รับการพิจารณาจากท่านนายรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกิตชัย กิตติคุณ ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กล่าว


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101