เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

27 พฤษภาคม 67 / อ่าน : 114

            เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดลำปาง  จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ตำบล อบต. อสม. และประชาชน ตำบลนิคมพัฒนา ได้รับเกียรติ เปิดงาน โดย ยุติธรรมจังหวัดลำปาง และ ท่านนายอำเภอเมืองลำปางมอบวุฒิบัตร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ดำเนินการโดย นายเมธาสินธุ์ ชัยลิ้นฟ้า สนับสนุนโดยกองทุนยุติธรรม


ความคืบหน้าคดีดังQR Code DDD Line
ddd025750101