เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์

31 สิงหาคม 64

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงโควิด แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 – 18.00 น. ที่ผ่านมา