กิจกรรม


เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ดูโฮม

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติ๊กเกอร์ บริเวณ ดูโฮม ที่ผ่านมา

25 ก.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดนครสวรรค์ รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด ถนนคนเดิน ชุมชนบ้านเขาล้อ อำเภอท่าตะโก

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 18.30 น. เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติ๊กเกอร์ บริเวณ ตลาดนัด ถนนคนเดิน ชุมชนบ้านเขาล้อ อำเภอท่าตะโก  ที่ผ่านมา

23 ก.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รณรงค์เมาไม่ขับ ที่วัดพระธาตุศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับร่วมพิธี บวงสรวง พระธาตุศรีสุราษฎร์ รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจก สื่อ สติกเกอร์ ประชาสัมพันธ์ ที่วัดพระธาตุศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง

22 ก.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อค โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

           วันที่ 22 กันยายน 2566 คุณแสงเดือน สุระเดช แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) วลา 15.00 - 16.30 น.  การสำรวจโรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)  มีเด็กใส่หมวก 9 คน  คำนวณค่าประเมินจากเด็กประมาณ 60 คนที่มาโรงเรียนโดยรถมอเตอร์ไซค์

22 ก.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อค โรงเรียนวัดดอนเมือง

            วันที่ 21 กันยายน 2566 คุณแสงเดือน สุระเดช แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียน โรงเรียนวัดดอนเมือง วลา 15.00 - 16.30 น.  การสำรวจโรงเรียนวัดดอนเมือง  มีเด็กใส่หมวก 9 คน  คำนวณค่าประเมินจากเด็กประมาณ 60 คนที่มาโรงเรียนโดยรถมอเตอร์ไซค์

21 ก.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนวิชากร เขตดินแดง

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายศักดา บุญสุขศรี แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนวิชากร เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร เวลา 07.30 - 16.00 น. จำนวนนักเรียน 15 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 1 คน คิดเป็น 6.66 % ไม่สวมใส่ 14 คน คิดเป็น 93.33 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

21 ก.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายศักดา บุญสุขศรี แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร เวลา 07.30 - 16.00 น. จำนวนนักเรียน 15 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 1 คน คิดเป็น 6.66 % ไม่สวมใส่ 14 คน คิดเป็น 93.33 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

21 ก.ย. 66 / อ่าน 0

เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 นายศักดา บุญสุขศรี แกนนำเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร ออกสำรวจนักเรียนที่สวมใส่หมวกกันน็อคมาโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เวลา 07.30 - 16.00 น. จำนวนนักเรียน 15 คน มีนักเรียนที่ใส่หมวกกันน็อค 1 คน คิดเป็น 6.66 % ไม่สวมใส่ 14 คน คิดเป็น 93.33 % ของจำนวนนักเรียนที่นั่งรถมอเตอร์ไซด์มา

21 ก.ย. 66 / อ่าน 0


หน้า 1 จาก 849, แสดง 8, จำนวน 6788 รายการ