เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ที่จะหยุดยั้งคนเมาไม่ให้ออกมาขับรถ มีคุณดำรง พุฒตาล สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯเป็นประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ และ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เป็นเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี มูลนิธิเมาไม่ขับได้รณรงค์ปลุกกระแสผู้คนในสังคมไทยให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายจากการเมาแล้วขับมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรหลายมาตรการขึ้น ก่อให้เกิดการตื่นตัวทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างขว้างขวาง...

กิจกรรม

สมาชิกเครือข่าย