ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำพงเพชร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

11 พฤศจิกายน 64

          คุณสีมาลา เอี่ยมศรี ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำพงเพชร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 ( ในนามเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดกำแพงเพชร ) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร