เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดนัด

5 พฤศจิกายน 65

          สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์เมาไม่ขับ โครงการสร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนน ตั้งเวทีบรรยาย สร้างความร่วมมือลดความสูญเสียทางถนนให้สังคมเห็นภาพและตระหนักจากการใช้รถใช้ถนน เมาแล้วขับก่อให้เกิดคนพิการเพิ่มขึ้น ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดนัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา