เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ตลาดเจปาร์ค

15 มกราคม 66

           สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กรุงเทพมหานคร รณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ ให้ประชาชน บริเวณ ตลาดเจปาร์ค ถนนพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เวลา 16.00-19.00 น. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา