เครือข่ายหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “รำลึกหมอกระต่าย ไม่ตายฟรี” หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร

21 กุมภาพันธ์ 66

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา 13.00 น. สมาชิกเครือข่ายหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “รำลึกหมอกระต่าย ไม่ตายฟรี” วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน บริเวณทางม้าลาย หน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา