เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปทุมธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ 2566 บริเวณ ลาดจอดรถโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

17 เมษายน 66

          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จ.ปทุมธานี ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ เทศกาลสงกรานต์ 2566 โครงการสร้างความร่วมมือลดการสูญเสียทางถนน ในช่วง 7 วันอันตราย แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ บริเวณ ลาดจอดรถโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ที่ผ่านมา