เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณตลาดนัดชุมชน บ้านหนองเขื่อน ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย

23 สิงหาคม 66

         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 - 16.00 น  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์เมาไม่ขับ ประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน บริเวณตลาดนัดชุมชน บ้านหนองเขื่อน ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม