เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี รณรงค์เมาไม่ขับ หน้าห้างสรรพสินค้า โลตัส สาขากุดจับ

25 สิงหาคม 66

            เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายวิรัตน์ สืบชาติ ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิก ได้ออกรณรงค์เมาไม่ขับ  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน แจกแผ่นพลับพร้อม สติกเกอร์เมาไม่ขับ ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า และพ่อค้าขายที่มาจำหน่ายขายสินค้า หน้าห้างสรรพสินค้า โลตัส สาขา กุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ตระหนักถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถ อาจเป็นอันตรายกับตนเอง หรือผู้อื่น