เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณ ไปรษณีย์คลอง 8

25 สิงหาคม 66

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดปทุมธานี รณรงค์เมาไม่ขับ แจกสติ๊กเกอร์เมาไม่ขับ ให้กับเพื่อนร่วมทาง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงทางถนน เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณ ไปรษณีย์คลอง 8 ปทุมธานี ที่ผ่านมา